Visie

Werken is Beter gaat er vanuit dat werken gezond en beter is dan langs de kant zitten. Vanzelfsprekend moet het werk dan wel passen bij de mogelijkheden die de medewerker heeft.

Elk bedrijf wil gemotiveerde, flexibele, gezonde medewerkers. Om dat te bereiken is er wel een visie nodig, die vertaalt wordt in concreet beleid wat op de werkvloer toegepast wordt. Een bedrijf blijft niet vanzelf vitaal. Het draait erom medewerkers en leidinggevenden te laten ervaren dat zij zelf keuzes kunnen maken en zelf het roer in handen kunnen nemen. Dat deze simpele filosofie in de praktijk werkt, blijkt steeds weer.

Wij zijn betrokken bij bedrijf en medewerker. Een vertrouwensband met zowel werkgever als werknemer is voor ons de belangrijkste voorwaarde om te kunnen presteren. Naar leidinggevende en medewerker wordt geluisterd om zo een advies te kunnen geven wat werkt.