De bedrijfsarts

De medisch adviseur, van zowel de individuele medewerker als van het bedrijf, is de bedrijfsarts. Hij houdt de belangen van deze twee partijen zoveel mogelijk in het oog. De bedrijfsarts kan vaststellen welke werkzaamheden een medewerker medisch gezien wel of niet kan verrichten.

De bedrijfsarts begeleidt medewerkers met serieuze gezondheidsproblemen naar een zo spoedig mogelijk herstel. De bedrijfsarts zorgt voor een snelle verwijzing, bijvoorbeeld naar een psycholoog, chirurg, ergonoom of loopbaanadviseur. De bedrijfsarts kent de gezondheidsrisico's van het werk en kijkt samen met de werkgever in het bedrijf naar de mogelijkheid om risico's op verzuim te verminderen.