Maatwerkregeling

Verplichte aansluiting bij een arbodienst is niet meer nodig. Werkgevers moeten zich natuurlijk wel deskundig laten ondersteunen bij het arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid.

De Arbowet kent een keuzevrijheid tussen een maatwerk- en een vangnetregeling. De vangnetregeling geldt voor bedrijven die hun beleid over willen laten aan een arbodienst. De maatwerkregeling past meer bij de werkgever die zelf de regie wil hebben, zij kunnen diensten inkopen van een geregistreerd bedrijfsarts of andere arbodeskundigen. Het is dankzij deze keuzevrijheid een stuk gemakkelijker geworden om arbodienstverlening op maat te maken, dat geeft een beter resultaat.

Er gelden slechts enkele wettelijke voorwaarden:

  • er moet over de keuze voor maatwerk overeenstemming worden bereikt met de OR of de personeelsvertegenwoordiging;
  • er moet in ieder geval een dienstverleningscontract zijn met de bedrijfsarts;
  • het bedrijf moet zich deskundig laten ondersteunen voor de toetsing van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E); ziekteverzuimbegeleiding; arbeidsomstandighedenspreekuur; aanstellingskeuringen; preventief medisch onderzoek (PMO) / periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).