Verzuimbegeleiding

Werken is Beter helpt u om zelf een eigen beleid te voeren en vindt het daarbij belangrijk dat zowel de werkgever als de werknemer de eigen mogelijkheden, die er zijn, benut.

U kent uw medewerkers en organisatie; de bedrijfsarts ondersteunt u op het medisch vlak bij het arbeidsgeschikt houden of krijgen van de medewerker. Zo wordt overbodig ziekteverzuim voorkomen. Samenwerking dus. De bedrijfsarts houdt het liefst spreekuur op uw bedrijf om de lijnen kort te houden. Zo nodig kan dan als het noodzakelijk is gemakkelijk een driegesprek met leidinggevende en medewerker worden gevoerd. Spreekuur op locatie voorkomt onnodige tijdverlies en misverstanden.

Werken is Beter heeft bij uitstek meerwaarde in een organisatie met een ontwikkelend verzuim- en re-integratiebeleid. Wij stimuleren leidinggevenden en personeelsadviseurs dat zij zelf de begeleiding van (verzuimende) medewerkers op- pakken. De leidinggevende blijft ook bij verzuim leiding geven.