Rijbewijskeuringen

Wanneer er spoed is, kunt u ook zonder wachttijd in het weekend en 's avonds gekeurd worden voor een groot rijbewijs C (vrachtauto) of D (autobus).


Voorbereiden van de keuring:
 • Zorg voor een “Eigen Verklaring”. Een digitale versie kunt u kopen en invullen via www.mijncbr.nl (met behulp van uw DigiD). Een papieren versie koopt u bij de gemeente of CBR. Deze vult u met de pen in en stuurt u naar het CBR.
 • Na het indienen van de “Eigen Verklaring” ontvangt u van het CBR het keuringsverslag voor de bedrijfsarts en eventueel andere formulieren die u moet laten invullen.
 • Wanneer u aan uw ogen twijfelt, laat dan vóór de keuring een opticien gratis de gezichtsscherpte controleren om een herkeuring te voorkomen en vraag bij het dragen van contactlenzen om “een brilrecept” voor de bedrijfsarts.
 • Een eventuele medicijnenlijst.

Voor de keuring meenemen:
 • Keuringsverslag en eventuele andere formulieren die de bedrijfsarts moet invullen, of een ZD code voor Zorgdomein waardoor de bedrijfsarts zijn verslag direct aan het CBR kan verzenden.
 • Een schoon potje urine.
 • Een eventuele medicijnenlijst.
 • Bril of contactlenzen (indien van toepassing).
 • Als u contactlenzen draagt, dan moet u de sterkte van de lenzen schriftelijk kunnen aantonen (recept opticien).

De keuring zelf bestaat uit:

 • Bespreking gezondheidsklachten.
 • Lichamelijk onderzoek (functioneren van armen, benen en wervelkolom).
 • Beoordeling psychische toestand (OPS Score: Oriöntatie en geheugen, Praktische vaardigheden, Sociaal en persoonlijk functioneren).
 • Bloeddrukmeting.
 • Ogentest.
 • Urineonderzoek (op suikerziekte).

Spoedkeuring: Het CBR kan uw aanvraag alleen met spoed behandelen wanneer u het rijbewijs beroepshalve nodig heeft. Stuur dan een verklaring van uw werkgever mee waarin staat dat u het rijbewijs bij het uitoefenen van uw werk nodig heeft. Bent u zelfstandig ondernemer, stuur dan een uittreksel van de KvK mee.

Voor de rijbewijskeuring bent u welkom op: Bronsbergen 10, 7207 AA Zutphen

Een afspraak kunt u maken door te bellen met 06-19969180 of per email: