Dienstverlening

Werken is Beter kan u van dienst zijn bij de volgende activiteiten:

 • Advies over arbeidsomstandigheden
 • Gezondheidsmanagement
 • Verzuimbegeleiding
 • Reguliere arbodienstverlening
  • Verzuimbegeleiding
  • Arbeidsomstandighedenspreekuur
  • Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
  • Preventief Medisch Onderzoek (PMO of PAGO)
  • Aanstellingskeuringen
  • Bodemsaneringskeuringen
  • Persluchtkeuringen
  • Rijbewijskeuringen
 • Bezwaarprocedures UWV (WIA of ziektewet)
 • Ondersteuning van HRM/P&O
 • Interventies gericht op re-integratie (omzeilen van wachtlijsten, arbeidsdeskundig onderzoek etc.)